Fiskeregler fra 15. august vil bli vurdert utfra hvordan vannstanden utvikler seg fremmover.
Elveside/Sportsfiske

Forlengelse av sesongen til 31. august

MaritBogen
Mandag 23.juli 2018 / 08:48

Styret i elveierforeningen har foretatt midtsesongevaluering og mener ut fra innmeldte fangster så langt og observasjoner at gytebestandsmålet vil bli nådd med god margin. Det er så langt meldt inn til laksebørsen 577 kg. - avlivet og utsatt og snittvekt på
3,9 kg. Sesongen blir derfor forlenget til 31 august.

Vi hadde en veldig bra start etter åpningen 15 juni. De siste to ukene har det vært dårligere fiskeforhold med lite vann i elva med kun lokkeflommer fra kraftverket fredagkveld til søndagkveld nedenfor Svartelva. Derfor er «lett fiske» innført til forholdene endrer seg.

Vi venter med å legge ut fiskereglene gjeldende fra 15 august, da de må vurderes etter hvordan forholdene i elva blir. Reglene skal blir lagt ut i god tid før 15.august.