Forvaltning/Årsmelding

Julenytt fra Dirdalselvas Fellesforvaltning

TerjeGilja
mandag 03.desember 2018 / 19:30

Dette var forsiden Stavanger Aftenblad 15 mai 1971. De aller fleste er vel glade for at det ikke ble noe av planene i Dirdal?

 

Julenytt Desember 2018

 

Innhold:

 1. Viktig om neste sesong, søknad sesongkort m.m: 
 2. Aktiviteter i DF i mars-desember. 
 3. 10 årsjubileum for kortsalg på nett. 
 4. Oppsummering av sesongen, endelige resultater. 
 5. Resultat av skjellprøver. 
 6. Gytefisktelling. 
 7. Skjellprøvestasjoner og søppel: 
 8. Kilder: 
 9. Linker: 

 

1. Viktig om neste sesong, søknad sesongkort m.m:

Fisketider for neste sesong gjelder som før fra 1/6 t.o.m 31/8. Dette gjelder ihht " Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 2016 ". Se linker på siste side.
 

Viktige datoer:
15/2: Frist for påmelding til trekning av sesongkort (se under).
15/2: Frist for søknad om firmakort i sone 3
20/3: Påmelding til trekning av kort i åpningsuken, se FB og www.dirdalselva.no for eksakt dato.

1/4 kl 18: Åpning av ordinært kortsalg på Scanatura

31/5: Åpningsfest i Gapahuken sone 1 arrangeres av oppsynsmann Geir Johnsen. Alle fiskere er velkomne.

1/6 kl 00:00 : Åpning av fiskesesongen 2019 – skitt fiske alle sammen J

OBS: Datoer over kan bli endret etter styrevedtak og årsmøte, følg med på FB og www.dirdalselva.no for eventuelle oppdateringer.

Påmelding til trekning av sesongkort sone 1-3:
For sone 1-3 tar vi imot påmelding til trekning av sesongkort fra 1/1 2019.

Send en epost til post@dirdalselva.no der du skriver følgende:

Ønske i prioritert rekkefølge, f.eks:

 1. Sone2 partallsuker
 2. Sone 2, Oddetallsuker.
 3. Sone 1 partallsuker
 4. Sone 1 oddetallsuker.

Navn, Adresse, Mobiltelefon, Epostadresse

Frist for påmeldinger 15/2 – 2019 kl 23:59
For sent innkomne påmeldinger blir ikke med i trekningen
Alle påmeldinger blir bekreftet via epost. Skulle du ikke få bekreftelse innen 1-2 dager må du sende på nytt eller evt ringe/sende SMS eller PM på Facebook til Oddmund Dirdal, 982 62 406.

Trekning foretas på årsmøte i Dirdal Laksefiske i slutten av Februar.

Trekning foregår ved at vi trekker ut navn. Den første som blir trukket ut får førstevalget sitt oppfylt, Nr 2 osv vil få første ledige valg innfridd inntil alle kort er trukket.
Det trekkes også en del reserver.
Deretter blir vinnere kontaktet, og om de ikke kjøper kortet går det til reserve.
Av personvernhensyn kan vi ikke opplyse om hvem som har meldt seg på eller blitt trukket ut.

De som vil søke om firmakort kan gjøre på samme måte, det er bare sone 3 som er aktuell for firmakort, og et firmakort gjelder for 1 fisker pr dag alle dager i sesongen.

Priser: Sesongkort i sone 1-3 kostet i 2017 10-11.000, avhengig av sone og par eller oddetallsuker. Døgnkortpris var i fjor 400, med unntak av de 14 første dagene i sone 4 med pris 600,- .
Priser blir tatt opp i årsmøte og justeringer kan forekomme.
Vi mottar gjerne forslag til forbedringer i driften av elva, send til post@dirdalselva.no. Om det skal kunne være med i behandling i årsmøtene må vi ha det innen 8 januar.

 

2. Aktiviteter i DF i mars-desember

Det er avholdt 2 styremøter i Dirdalselvas Fellesforvaltning siden mars. Tema i disse har i hovedsak vært arbeid ifm utvidelse av lakseførende strekning. Les mer om siste nytt her: https://www.lakseelver.no/nb/events/mote-i-fagradet-dirdalselva

I tillegg har en opprettet nye websider hos Norske Lakseelver (med samme adresse www.dirdalselva.no).
Planarbeid for åpning/minstevannsføring for Litlaånå (ved «skrothølen») er igangsatt.
Videre har Lyse montert vannmåler i sone 1 på brua til Tor Arne, og det er positive signaler til at en kan får tilgang til denne og eventuelt vannføringsdata på nettsidene.
Når det gjelder vandringshindre i juvet ser det ut for at noen laks har passert hinderet ved Fredahølen i år (se avsnitt om Gytefisktelling under), men en annen, minst like stor utfordring er hinderet ved utløpet av Byrkjedalslona der elven går under/i ura ved normal vannstand.

Toppen av Juvet ved utløpet fra Byrkjedalslona, (3/10-2015)
Toppen av Juvet ved utløpet fra Byrkjedalslona, (3/10-2015)

 

3. 10 årsjubileum for kortsalg på nett

Stiftelsesmøte med påfølgende konstituerende årsmøte ble avholdt den 3. desember 2008 i forbindelse med stiftelse av forvaltningslaget Dirdal Laksefiske SA.
I forkant av dette ble det avholdt jordskiftedom i Sør Rogaland Jordskifterett for å avklare sammenslåing av grunneierrettighetene i sone 1,2 og 3. Dette dro med seg en del krav og begrensninger på selve driften av elva også. Blant annet var det et klart krav at: Utøvelsen av fisket skal organiseres ved samordnet salg av fiskekort som skal omfatte hele elvestrekningen.
Det ble i dette møtet besluttet å åpne for offentlig kortsalg, og 2009 var første år med kortsalg via Scanatura (nå Inatur).
Første året (2009) ble det «rekordfangst» med 1,5 tonn og 324 laks, den største på 17 kg tatt på flue i sone 2 den 16/8. Dette var basert på tall fra Scanatura, som da bare hadde kortsalg for sone 1 til 3. Totalt for elva ble det innrapportert 2,3 tonn (462 laks).
I 2010 kom sone 4 og 6 med på Scanatura og fangsten økte til 2,2 tonn og 672 laks. Totalt for elva i 2010 ble det rapportert 2,3 tonn og 692 laks.
2011 var første år med alle soner med på Scanatura, og dette var første år der tall fra Scanatura samsvarte med totalfangs for elva. Det ble da svimlende 5,8 tonn og nesten 1300 laks.

Før 2009 var fisket i sone 1-3 fordelt på 16 grunneiere og de fleste hadde faste datoer de hadde alle fiskerettigheter i en eller flere soner, så en måtte være rimelig lokalkjent for å finne frem til hvor en kunne kjøpe kort.
 

4. Oppsummering av sesongen, endelige resultater

Tørke i Hunnedalen 13 juli 2018
Tørke i Hunnedalen 13 juli 2018

Årets sesong var preget av det fine sommerværet og medfølgende tørke. Det var i år 9 uker med mindre enn 20 laks fanget, og i 6 av disse ble det tatt mindre enn 5 laks i hele elva.
I 2014, da sesongen også var preget av tørke var det til sammenligning 3 uker med 20 eller mindre laks fanget.
Dette gjorde også at fangstprosenten var rekordlav i elva, etter noen år med 50-60% fangstandel var den i år på 37%
Fordeling på vektklasser var sånn midt på treet, men positivt at antall svidder økte etter fjorårets lave tall.
 

Oppgang totalt (gytefisk+ fanget)

Fordeling %

 

 <3

 3-7

 >7

Sum

 <3

 3-7

 >7

2011

518

1453

300

2271

23 %

64 %

13 %

2012

481

1007

306

1794

27 %

56 %

17 %

2013

461

676

157

1294

36 %

52 %

12 %

2014

394

850

139

1383

28 %

61 %

10 %

2015

515

932

380

1827

28 %

51 %

21 %

2016

582

1276

272

2130

27 %

60 %

13 %

2017

360

1510

321

2191

16 %

69 %

15 %

2018

523

822

229

1577

33 %

52 %

15 %


Ser en på oppgang i tabellen under gikk den kraftig ned i år. Også her må en tilbake til 2014 sesongen for å finne like lave tall. Det positive er at gytebestandsmålet var det beste siden 2011.
Endelige tall/statistikk:

Oversikt antall laks, total oppgang, fangstandel (avlivet), GBM og totalt antall Sjøaure

Oversikt

Gytefisk

Fanget

Oppgang

Fangst %

GBM Midtsesong

GBM høst

Sjøaure

2011

1128

1143

2271

50,33 %

 

853 %

81

2012

788

1006

1794

56,08 %

 

538 %

109

2013

615

679

1294

52,47 %

 

360 %

72

2014

619

764

1383

55,24 %

 

361 %

111

2015

659

1168

1827

63,93 %

 

387 %

144

2016

889

1241

2130

58,26 %

794,00 %

582 %

106

2017

858

1333

2191

60,84 %

730,00 %

632 %

63

2018

1000

594

1594

37,26 %

348,00 %

699 %

45

Utvikling 2011-2018
Utvikling 2011-2018

 

5. Resultat av skjellprøver

Takk til alle som leverte inn skjellprøver! Under er epost fra Kurt Urdal, Rådgivende Biologer:

"Då har eg lese gjennom dei prøvane eg har fått frå Dirdalselva (så langt). Til saman 270 prøvar av laks (ein tom konvolutt) Berre ein av laksane var ein rømt laks (0,4%), eit flott resultat."

Om dere har spesielle Lakser dere ønsker info om så send en PM til Oddmund Dirdal, eller epost til post@dirdalselva.no, så skal vi svare så raskt vi kan.

Under stamfiske i høst ble det fisket 25 laks. Skjellprøver fra disse viste 1 klar oppdrettslaks (bilde).
Gentest viste i tillegg at 2 av disse hadde oppdrettslaks blant forfedrene, så andel oppdrett ble i år 12%.

Tall fra tidligere år:

2017: 25 Laks totalt, 100% vill iflg skjellprøve, 2 bestod ikke gentesten.
2016: 25 Laks totalt, 100% vill iflg skjellprøve, 2 bestod ikke gentesten.
2015: 29 Laks totalt, 1 oppdrett iflg skjellprøve, 4 (utenom den på skjellprøve) bestod ikke gentesten.
2014: 26 laks totalt, 4 oppdrett iflg skjellprøve.
 

 

Oppdrettslaksen på 3kg, 72 cm tatt i Abalneshølen på spinner med 1 krok 14/10.
Oppdrettslaksen på 3kg, 72 cm tatt i Abalneshølen på spinner med 1 krok 14/10.

 

6. Gytefisktelling

NORCE (Norwegian Research Centre AS) gjennomførte telling den 6/11. Resultat var som mange hadde ventet veldig bra med nesten 700% av GBM. I år var det stort avvik i forhold til midtsesongsevalueringen som ga et forventet GBM på 348%. Positivt at det ikke ble observert noen klare oppdrettslaks ved telling. Fra Helge Skoglund /NORCE:

 


Hannlaks fra årets telling. Foto: Helge Skoglund, NORCE.
Hannlaks fra årets telling. Foto: Helge Skoglund, NORCE.
Resultatene fra tellingen i år ble 1000 laks, fordelt på 351 smålaks, 501 mellomlaks og 145 storlaks. I tillegg ble det registrert 187 sjøaure

Blant laksen ble 865 registert fra «vandringshinderet» ovenfor kvitebroa i Giljajuvet og ned til sjøen, 13 ble registrert i Giljajuvet på strekningen fra Byrkjedalslona til «vandringshinderet» (ingen merket), 16 ble registrert på strekningen ovenfor Byrkjedalslona og opp til Ryggjafossen (hvorav 5 uten Floy merke), mens det ble registret 106 i Giljabekken. Resultatene viser at det helt klart har vandret fisk opp forbi vandringshinderet i Giljajuvet denne sesongen.

 

Stor hunnlaks i Giljajuvet oppfor Fredahølen. Foto: Helge Skoglund, NORCE.
Stor hunnlaks i Giljajuvet oppfor Fredahølen. Foto: Helge Skoglund, NORCE.

 

7. Skjellprøvestasjoner og søppel

Det ble i årsmøtet for Dirdal Laksefiske i fjor vedtatt å anskaffe og utplassere kombinerte skjellprøve/søppel/pant stasjoner i sone 1-3.

Disse ble ikke klare før slutten av sesongen, så utplassering skjer sannsynligvis i løpet av våren.
Det er også planer om å utplassere livbøyer fra TRYG på utsatte steder.

Skjellprøve- og søppelstasjoner
Skjellprøve- og søppelstasjoner

 

8. Kilder

Tall i statistikker kommer fra Scanatura/Inatur og Helge Skoglund hos NORSE (gytefisktellinger)
Skjellprøver fra Kurt Urdal, Rådgivende Biologer. Gentest utført av Sten Karlsson hos NINA.
Ellers er informasjon hentet fra linkene under.

 

9. Linker

Fangst og fiskekort: www.scanatura.no

Rådgivende biologer (Skjellprøver) : http://www.radgivende-biologer.no/

Gentest, NINA ved Sten Karlsson:

http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/3781/Gentester-laksen-for-a-avslore-oppdrettslaks-i-slekta

Uni Miljø (gytefisktellinger): www.uni.no

Uni Research har blitt en del av NORSE : https://www.norceresearch.no/

Rapporter Akvakultur (oppdrett og gytefisk m.m):
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter

Rogalandselvene, oppdrettsandel:
https://www.hi.no/filarkiv/2018/06/rogaland.pdf/nb-no

Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 2016 :
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Fiskeregler-og--reguleringer/Reguleringer-for-anadrom-laksefisk-2016/

Fangststatistikk historisk:

http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/rapporter.aspx#nyttfylke

Fangstrapporter alle elver:
http://www.fangstrapp.no/land.aspx

Fredning og Grense elv/sjø:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-737, https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2004-04-29-694, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-10-431, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-10-431, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47/KAPITTEL_11#§49