Elveside/Gytebestand

Gytefiskregistrering

MaritBogen
Tirsdag 06.november 2018 / 21:27
Tidligere i år engasjerte vi NTNU Vitenskapsmuseet til å forta gytefisk registrering i hele elvas lengde. Metoden som skal brukes er registrering av gytegroper. Nå er det klart for gjennomføring. Arbeidet vil bli utført tirsdag og onsdag neste uke, såfremt at været blir bra og at forholdene i elva er gode.