Skauga i vinterskrud ved Dørndal med ønske om god jul og godt nytt år!
Elveside/Laksevassdrag

Julehilsen fra Skauga elveierforening

MaritBogen
søndag 23.desember 2018 / 19:18

En god nyhet på tampen av året for Skauga er rapporten etter gytegropregistreringen som ble foretatt av NTNU Vitenskapsmuseet i høst. Det ble registrert et svært høyt antall gytegroper, totalt 2605 gytegroper avlaks/sjøørret, fordelt på den 21,5 km strekningen mellom samløp Nordelva/Sørelva og Dørndal. Rapporten viser at det er mange flere gytegroper registrert i Skauga enn det er feks.i Nidelva og Stjørdalselva på samme strekning. 

 Rapporten i sin helhet kan du lese her:

resultater_fra_gytegroptellinger_i_skauga_2018.pdf

Styret i Skauga elveierforening vil ønske dere alle en god jul og en god laksesommer 2019 !