Elveside/Vedtekter

Vedtekter for Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA

§ 1 Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (senere kalt laget) er et samvirkeforetak og er en sammenslutning av fiskerettshaverne i hele den anadrome delen av Vefsnavassdraget med sideelver i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Laget omfatter hele den anadrome delen av vassdraget og sideelver.

Foretaket har sitt forretningskontor i Vefsn kommune.

Paal
mandag 23.januar 2017 / 13:56

Vedtekter og andre sentrale dokumenter lastes ned her.

Vedtekter

vedtekter_vefsna.pdf

Valginnstruks

valgkomite_instruks_vefsna.pdf

Andelsliste

andelsliste_vefsna.pdf

Signert protokoll

signert_p_vefsna.pdf