Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Planer truer sjøørreten

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Miljøpartiet De Grønne og Vannregionutvalg Trøndelag sier nei til utfylling av det gamle elveleiet i Stjørdalselva.      

stjordalselva_havn.png

Havna i Stjørdal
En utfylling av det gamle elveløpet vil være svært skadelig for sjøørreten som har dette som viktig fødeområde.

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag forteller at siste rest av brakkvannsområdet rundt munningen av Stjørdalselva er en livsnødvendighet for at sjøørreten skal ha et tilstrekkelig livsgrunnlag i Stjørdalsvassdraget.