Havna i Stjørdal
En utfylling av det gamle elveløpet vil være svært skadelig for sjøørreten som har dette som viktig fødeområde.
Nasjonal laksefjord/Lovverk

Planer truer sjøørreten

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Miljøpartiet De Grønne og Vannregionutvalg Trøndelag sier nei til utfylling av det gamle elveleiet i Stjørdalselva.      

Paal
torsdag 24.august 2017 / 14:34

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag forteller at siste rest av brakkvannsområdet rundt munningen av Stjørdalselva er en livsnødvendighet for at sjøørreten skal ha et tilstrekkelig livsgrunnlag i Stjørdalsvassdraget.