Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Partly cloudy
20 °C
4.6 m/s
31.3m3
05:56
18:10
12:15
00:27

Midtsesongevaluering

Midtsesongevaluering i Mandalselva for 2017 er nå gjennomført. Fangstene har så langt vært bra, og det rapporteres om mye laks i elva og at oppgangen fortsatt er god. Sesongen forlenges derfor til 15. september i alle soner. Sesongkvoten på 50 kg pr fisker oppheves i sone 1, 2 og 4. Sesongkvoten på 50 kg videreføres i sone 3. Døgnkvoten er som tidligere, 2 laks og 2 sjøørrett pr fisker.

Fiskerkort for 1. - 15. september legges ut for salg 4. august kl 09.00.

Pukkellaks

Det er de siste dagene tatt to pukkellaks i nedre del av sone 2 i Mandalselva. Pukkellaks er ikke ønsket i Mandalselva eller andre norske elver. Pukkellaks teller ikke på døgn- eller sesongkvoten, men skal tas opp og avlives. IKKE gjenutsett pukkellaks!

Hvis dere får pukkellaks er det ønskelig at det tas lengde, vekt og skjellprøve av disse. Dette sendes til NINA. Se eget nyhetsoppslag og info om rapportering her. 

Kjennere av pukkellaks uttaler at den er en god matfisk. Les mer her

--

Mid-season evaluation

Mid-season evaluation is now completed i Mandalriver. The fishing season is extended to september 15. in all zones. Season quota in zone 1, 2 and 4 is remowed, but is still 50 kg in zone 3. Bag limit is still 2 salmon and 2 seatrout per angler pr day.

Fishing licences for the extended season will bee for sale from August 4. at 09.00.

There has been some catches of Pink salmon (pukkellaks) in Mandal river lately. These fish does not count at fishermens quota. All Pink salmon must be killed, and not released into the river! Report cathces of Pink salmon here.