Norske Lakseelver/Historikk

En engasjert finnmarking

I 2010 overtok Nils Pettersen styreledervervet i Norske Lakseelver etter Åge Wold. Erfaringene fra omorganiseringsarbeidet i Lakselv i Porsanger kom godt med i jobben.

Paal
tirsdag 20.juni 2017 / 11:17

Nils Pettersen fra Lakselva i Porsanger var styreleder i Norske Lakseelver fra 2010 til 2016.
Nils Pettersen fra Lakselva i Porsanger var styreleder i Norske Lakseelver fra 2010 til 2016.

Hva var det som gjorde at du ble engasjert i villaksforvaltning og villaks­politikk?

På 90-tallet ble bestanden av laks i Laks­elva dårligere og dårligere. Jeg følte at noe måtte gjøres, så jeg meldte meg interessert i arbeidet i Lakselv grunneierforening. I 2000 overtok jeg styreledervervet og fikk igangsatt flere tiltak for å styrke bestanden av storlaks i elva. Et enstemmig årsmøte i grunneierlaget vedtok en sesongkvote på storlaks til kun tre laks over 80 cm, og vi justerte denne ytterligere i 2005 for å få enda fler store gytere i elva. Resultatene uteble ikke. Fra 2007 har mengden laks i elva steget til et akseptabelt nivå, og dette ser ut til å holde seg.

I 2002 ble jeg spurt om å arbeide for styret i Norske Lakseelver. Siden har jeg gjennom styrearbeidet jobbet for villaksen både lokalt og nasjonalt.\

Hva var de viktigste sakene under din periode som styreleder?

Norske Lakseelver trengte ett organisasjonsløft. Min viktigste sak ble å løfte organisasjonen administrativt og økonomisk. NLs økonomi har vært viktig for meg, og jeg har jobbet for å styrke den, slik ar organisasjonen har muskler til å jobbe profesjonelt og effektivt. Samtidig fikk vi styrket arbeidet mot negative påvirkninger for villaksen.

Hva er du mest fornøyd med?

Jeg er svært fornøyd med utviklingen organisasjonen har hatt. Fra én daglig leder i halv stilling, er det nå fire fulltids medarbeidere som jobber utrettelig for villaksen. En styrket administrasjon har sørget for tilstedeværelse på mange viktige arenaer, og vi har deltatt på alle viktige høringer for villaksen. Arbeidet med å fremme sikker oppdrettsteknologi har vært i høysete, samt arbeidet med å komme tettere på politikere på alle nivå. Velg villaksen har vist seg å være en suksess, noe administrasjonen og ikke minst Vegard Heggem har mye av æren for.

Hvilken betydning har NL hatt for villaksen og elveeierlagene?

Uten NL arbeid tror jeg det ville sett dårlig ut med forvaltningen av mange norske elver. NL har jobbet målbevisst med å utvikle medlemselvenes forvaltning av vassdragene. Vi ser at næringer som påvirker villaksen negativt bruker mye midler for å få drive uten å måtte ta for mye hensyn til villaksen, og lokale elveeierlag som ofte drives på dugnad, sliter med å kunne henge med. Her er NL viktig som talerør for lagene.

Hva tenker du om framtiden for villaksen?

Jeg er bekymret for villaksen. Selv om en ser mange endringer i forhold til hvordan oppdrettsnæringen driver, er veksten og det totale trykket fra næringen i større vekst. Vi ser noen positive effekter av arbeidet vi har gjort, men laksen på nasjonalt nivå er på tilbakegang.

Om du vil tilføye noe annet.

Vi får nyte det vi har igjen av villaks, for med politikere som Per Sandberg med fler ved roret i norsk villakspolitikk, går det dessverre raskt i negativ retning for den felles kulturarv den Norske villaksen er!