Sjøørret.
Det kan gå mot strenge reguleringer og forbud motr sjøørretfiske i store deler av fjordene i Midt-Norge.
Sportsfiske/Fiskeregler

Miljødirektoratet vil forby fiske etter sjøørret

Reduserte bestander og stort smittepress fra lakselus har gjort at vitenskapsrådet anbefaler at det ikke lengre bør fiskes etter sjøørret fra bestander i ytre fjordstrøk og langs kysten fra Ryfylke i Rogaland til Vikna i Nord-Trøndelag.

Paal
tirsdag 16.juni 2015 / 11:06

Det har vært en betydelig reduksjon i sjøørretbestandene på Vestlandet (Rogaland til Møre og Romsdal). Dette viser fangststatistikk og data fra tellinger av sjøørret. Særlig viser fangstene en tilbakegang etter 2000.

Vitenskaplig råd for lakseforvaltning (VRL) mener i sin nye rapport at det  er overveiende sannsynlig at infeksjon fra lakselus har bidratt til bestandsreduksjonen, og det er stor fare for ytterligere reduserte bestandsstørrelser. Det er sannsynlig at flere bestander i regionen har blitt kritisk små. Fordi infeksjonspresset er mye større i ytre deler av fjordene og på kysten utenfor enn i indre deler av lengre fjorder, differensierer VRL beskatningsrådene.

VRL anbefaler at beskatningen av sjøørretbestandene i indre deler av vestlandsfjorder (lengre enn 50 km), bør reduseres. Bestanden i ytre deler av fjordene og kysten utenfor,  bør ikke beskattes i det hele tatt.

I Trøndelagsfylkene har det vært en markant negativ trend i fangstene, som er redusert med over 70 prosent fra midten av 1990-tallet, og nedgangen startet etter 2000. Det er sannsynlig at en så stor fangstreduksjon reflekterer markante bestandsreduksjoner. Det er overveiende sannsynlig at lakselus har bidratt til bestandsreduksjonen, og det er stor fare for ytterligere reduserte bestandsstørrelser. Det er sannsynlig at flere bestander i regionen har blitt kritisk små.

Beskatning av sjøørreten i indre deler av Trondheimsfjorden og Namsfjorden, bør reduseres. Bestanden i ytre deler av fjordene og kysten utenfor,  bør ikke beskattes.

Kilde: VRL