Gunnar Fordal
Leder i Stjørdalselva Grunneierlag, Gunnar Fordal, viser eksempel på et sideløp som er utbedret og tilrettelagt som oppvekstområde for smolten i elva.
Norske Lakseelver/Politikk

Laks i valgkampen i Stjørdal

I Stjørdalselva har elveeiere og sportsfisker invitert alle politiske representanter til gratis laksefiske og debattmøte om elva og fiskets framtid.

Paal
tirsdag 11.august 2015 / 09:50

Etter flere problematiske sesonger har laksefisket i år vært bra i Stjørdalselva. Det har vært mer liv i dalen enn på lenge, og sportsfiskerne er fornøyde. I starten av juni ble det også  arrangert VillaksCamp for barn og unge i en hel uke på Hembre gård.

Nå er det kommunevalg, og det er viktig å få fram hva politikerne mener om elva. Derfor har Stjørdalselva grunneierlag og Stjørdal Jeger og fiskerforening tatt initiativ til både å invitere lokalpolitikerne med ut i elva, og til et åpent debattmøte om elvas framtid den 27. august.

I innkallingen peker de to organisasjonene på at Stjørdalselva er godt forvaltet lokalt, men at laksens utfordringer består av både lokale, regionale og nasjonale problemstillinger.

Utfordrer partiene

De ønsker svar på hva partiene mener om utfordringene knyttet til lakselus og rømt laks fra oppdrettsindustrien. Også det faktum at en håndfull notfiskere tar like mye laks i løpet av en knapp måneds fiske som flere tusen laksefiskere tar i løpet av tre måneders sportsfiske i elvene, er noe politikerne blir bedt om å ta stilling til.

Også ulike fysiske inngrep som forbygninger og grusuttak vil bli diskutert. Spørsmålet organisasjonene reiser, er hva som kan gjøres i fremtiden for å bøte på tidligere tiders ugjerninger?

Gunnar Fordal, leder i Stjørdalselvas Grunneierlag, og Morten Welde fra Stjørdal Jeger- og fiskerforening og Jan Sakshaug fra Sakshaug sport, er bekymret for elvas framtid om ikke politikerne engasjerer seg.

Stor verdiskapning

I et oppslag i Stjørdalens Blad, sier de at "– For bare noen år tilbake vet vi at i laksesesongen var det knapt en pause i rådhuset uten at det ved ett eller flere av bordene ble diskutert laksefiske. Nå får vi signaler om at disse diskusjonene ikke er der. Dette bekrefter ikke den manglende lokalpolitiske interessen for elva vi erfarer, men det er likevel et signal som underbygger vår opplevelse og erfaring av manglende politisk interesse for elva og laksen.".

De tre håper nå at fiskeinvitasjon og folkemøte kan bidra til å åpne de folkevalgtes øyne for verdiskapningen i elva, som anslås til 40 millioner på årsbasis.