Meråker Brug

Meråker Brug

AS Meraker Brug er hovedsakelig eid av Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup og av selskapet Astrup Fearnley AS. Totalt er det 79 akjonærer i selskapet.

AS Meraker Brug er hovedsakelig eid av Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup og av selskapet Astrup Fearnley AS. Totalt er det 79 akjonærer i selskapet.

Eiendommens totalareal er i overkant av 1,3 millioner daa fordelt på fire kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag. AS Meraker Brug er med store skog- og utmarksarealer en av de ledende aktører i norsk utmarksforvaltning med lange tradisjoner og bred erfaring. Selskapet legger stor vekt på å besitte høy egenkompetanse innenfor kjernevirksomheten. Det legges vekt på en langsiktig og miljøvennlig ressursforvaltning med tanke på framtidige generasjoner.

Meråker Brug vektlegger forvaltning innenfor de rammer som myndighetene til enhver tid trekker opp og markedet krever. Driften av eiendommene må i tillegg skje på en måte som er akseptabel og respektert i de lokalsamfunn eiendommen ligger.

I tillegg til skog- og utmarksdrift utgjør eiendomsutvikling og kapitalforvaltning en betydelig del av vårt inntektsgrunnlag.

Selskapet utfører også eksterne oppdrag innenfor skog- og utmarksforvaltning. Vi forvalter blant annet skog og utmark på prestegårdseiendommene i Sør- og Nord-Trøndelag.

Administrasjonen ligger i Meråker kommune med kontorer på Brugetsgården.

Telefon
E-post
mats@merakerbrug.no

Meråker Brug
7530Meråker
Norge