Desinfiseringsstasjon nær Foss bru, mer info her....

Desinfiseringsstasjon nær Foss bru, mer info her....

Det er satt opp en desinfiseringsstasjon nær Foss bru. Her kan du desinfisere fiskeutstyret (husk sluk- og fluebokser, håv og andre ting som har vært i kontakt med vann i andre vassdrag). Desinfiseringen skjer med preparatet Virkon-S i en 1% oppløsning. Dette skader ikke klær eller fiskeutstyr.Stoffet sprøytes på utstyret som skal desinfiseres og skal virke i 15 minutter. Deretter skal det skylles av med vann.