Sideløp ved Moentrøa

Mål
  • Øke produktivt areal i sideløp
Moentrøa
Sideløp Moentrøa
Beskrivelse

Tiltak 4.1.2 Sideløp ved Moentrøa

Et sideløp på elvens sørside var under befaring den 7. august 2013 delvis tørrlagt. Sideløpet er 140 meter langt og er ut fra flyfoto vanndekt på høyere vannføringer.

Forslag til tiltak

Innløpet justeres slik at sideløpet er vanndekt ved laveste vannføring. Det må gjøres vurderinger i forhold til forbedringer av habitat for ungfisk. Sideløpet vil med en gjennomsnittlig bredde på 5 meter gi et produktivt areal på 700 m2 . Tiltaket må ses i sammenheng med tiltak beskrevet i 4.1.3.