Ulovlig fiske

Mål

Begrense ulovlig fiske i elva.

oppsyn_eksempel
Beskrivelse

Klare fiskeregler og effektivt oppsyn gir forvaltningslaget mulighet til å behandle ulovligheter. 

 

1. Klare fiskeregler 

2. Fungerende oppsyn som forstår og følger opp fiskereglene. 

 

Evaluert
Yes
Evaluert av
24404
Evaluert dato
2021-10-28
Evaluert resultat

Evaluering på styremøte med fiskeoppsyn etter sesongslutt.