Overvåkingsfiske

Mål

Elveierforeningen fikk i oppdrag å gjennomføre overvåkingsfiske etter rømt oppdretts-laks høsten 2020. Det var NINA som på vegne av Fiskeridirektoratet fikk oppgaven med å organisere prøvefiske i Trøndelag i forbindelse med rømming av oppdrettslaks fra Salmar sin havmerd ved Frøya i slutten av august.

skauga
Beskrivelse

Elveierforeningen fikk god respons fra fiskere som sa seg villig til å bistå med prøvefiske. Det ble opprettet 6 lag der to og to fiska sammen. Fiske ble utført med stang med innsamling av biologisk materiale (skjellprøver). NINA gjennomførte dykking etter oppdrettslaks med to dykkere. Dykkingen ble gjennomført fra Marna bru og nedstrøms til hølen nedenfor Dønndalsbrua. Det var litt vanskelig sikt i vannet men dykkerne mente at hadde det vært oppdrettslaks skulle de ha sett den. Pga av den dårlige sikten ble det ikke gjennomført dykking andre steder i elva. Fisket ble avsluttet i november 2020.

Totalt ble det tatt ut 9 lakser som ble kvalifisert som oppdrett. Den største var på 4,4 kilo. Alle ble tatt i nedre deler av elva.