Beredskap rømt oppdrettslaks og pukkellaks

Mål

Ha en beredskap som er klar til å rykke ut ved rømming av oppdrettslaks eller ved store mengder pukkellaks

Beskrivelse
  • Opplæring
  • Varslingsrutiner
  • Prøveinnsamling