Skjellprøveprosjektet

Mål

Fortløpende overvåking og rapportering av rømt oppdrettslaks i fangstene i fiskesesongen.

Foto: Ketil Skår
Foto: Ketil Skår
Beskrivelse

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Skauga elveierforening og Salmar. Sportsfiskerne har en sentral rolle ved at det er de som står for prøvematerialet til prosjektet ved innsending av skjell fra deres fangst.

Alle som fisker laks i Skauga skal levere skjellprøver av fangsten. Skjellkonvolutter er lagt ut på fiskeplassene og kan sendes inn av fiskeren selv eller leveres i kasse v/ Foss bru. Elveierforeningen har ansvaret for at skjellprøvene sendes inn 1 gang i uka til veterinærinstituttet som står for analyse av skjellprøvene.

OBS ny adr til veterinærinstituttet for dere som sender inn konvoluttene selv:

Veterinærinstituttet

POSTBOKS 4024 ANGELLTRØA
7457 TRONDHEIM
 

Tlf 91157918

Prøvene er basert på fritidsfiskeres fangst (avlivet) i fiskesesongen. Rapporten gir derfor ikke uttrykk for andelen oppdrettslaks i elvene i gytesesongen. Prøvene inngår som en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet.

Dette er et løpende prosjekt. 


 

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2018-08-31