Skjellprøveprosjektet

Mål

Fortløpende overvåking og rapportering av rømt oppdrettslaks i fangstene i fiskesesongen.

Foto: Ketil Skår
Foto: Ketil Skår

Beskrivelse

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) og Salmar. Prosjektet inkluderer flere av Trøndelags elver, hvor prøvetakningen foregår i fiskesesongen. Sportsfiskerne har også en sentral rolle ved at det er de som står for prøvematerialet til prosjektet ved innsending av skjell fra deres fangst.

Alle som fisker laks i Skauga skal levere skjellprøver av fangsten. Skjellkonvolutter er lagt ut på fiskeplassene og kan sendes inn av fiskeren selv eller leveres i kasse v/ Foss bru. Elveierforeningen har ansvaret for at skjellprøvene sendes inn 1 gang i uka til veterinærinstituttet som står for analyse av skjellprøvene.

Prøvene er basert på fritidsfiskeres fangst (avlivet) i fiskesesongen. Rapporten gir derfor ikke uttrykk for andelen oppdrettslaks i elvene i gytesesongen. Prøvene inngår som en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet.

Dette er et løpende prosjekt. 

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2018-08-31
Evaluert resultat

Det ble i 2018 innlevert 183 skjellprøver av 299 avlivet laks. Dette er ganske bra, men vi skulle gjerne ha fått inn flere. Det er gledelig at det fremdeles er lite oppdrettslaks, kun 1 som er sikker + 1 stk. usikker.

Rapporter 2019

Uke 28

skjellprover_skauga_34_1.pdf

skjellprover_rapport_uke_34.pdf