Sidebekker Skauga

Mål

Forbedre gyte- og oppvekstvilkåra for laksefisk i Skaugas sidebekker. Målet er å rydde flere av de beste gytebekkene i Skaugavassdraget.

skauga
Beskrivelse

Styret i elveierforeningen startet sommeren 2014 en kartlegging av gytebekker i Skauga. Dette for å se hvordan tilstanden i bekkene var og om det kunne gjøres tiltak for å bedre forholdene for gyting og oppvekstområde for anadrom fisk. Kartleggingen ble gjort i samarbeid med vannområde Fosen v/ prosjektleder Ingrid Hjort.

NINA ble engasjert til å foreta en kartlegging av sidevassdrag til Skauga høsten 2015. Elveierforeningen fikk tilskudd til rydding av sidebekker og valgte å starte med Grennebekken som var en av de 7 utvalgte sidebekkene som ble kartlagt i undersøkelsen. Rydding av Grennebekken ble foretatt i 2017 med stor innsats fra elever ved Skaugdal Montesorriskole.

 

Rydding i Grennebekken 2017. Foto: Knut Inge Blix Furuseth, Fosnafolket.
Rydding i Grennebekken 2017. Foto: Knut Inge Blix Furuseth, Fosnafolket.

Artikkel i Fosnafolket 3/10. 2017.

 

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2018-11-12
Evaluert resultat

Det ble foretatt el-fiske i Grennebekken for å se om renskingen av bekken hadde gitt resultater. El-fisket ble gjenomført 5. november 2018. Ryddearbeidet som ble gjenomført høsten 2017 ser ut til å være velykket. Det ble funnet en god del årsyngel av både laks og sjøørret i bekken. Spesielt gledelig var de å se årsyngel ovefor kulverten under Skaugdalsveien.

 

rapport_el_grennebekken.pdf