Desinfisering

Mål

Unngå smitte av den dødelige parasitten Gyrodactylus salaris og andre fiskesykdommer i Skauga. 

 

Selvbetjeningsstasjon ved Foss bru.
Selvbetjeningsstasjon ved Foss bru.

 

Beskrivelse

For å unngå smitte av fiskesykdommer skal alt fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag desinfiseres før bruk. Foruten innformasjon ved fiskeplassene er det satt opp en selvbetjeningsstasjon ved Foss bru. 

Fiskere som finner, observerer eller får syk laks med skader, må straks melde ifra til elveierforeningen v/ Audun Alseth, tlf: 934 97 568.

Elveierforening plikter å melde til Mattilsynet:

Tlf 22 40 00 00 
E-post: postmottak@mattilsynet.no