Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
09:34
22:07
03:32
16:08

Kvalitetsnormstatus i Skauga

Kvalitetsnormstatus i Skauga

På disse sidene finner du en oversikt over status for laksen i Skauga.
Kvalitetsnormstatus
svært dårlig
Genetisk integritet
Svært god
Høstingspotensial
svært dårlig

Bestandstatus

Gytebestandsmål og høstingspotensialHøstingsnivåOppnåelse GMBHøstbart overskuddPeriodePublisert
svært dårlig68%99%68%2010-20142018

Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål siste fire år: 99 %
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år: 100 %
Høstbart overskudd siste fem år: 68 % av normalt overskudd
Totalbeskatning 2018 (%, på vektbasis): 26 %
Overbeskatning 2018 (% av gytebestandsmål, på vektbasis): Ingen, 0 %
 

Beskatningsråd

Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
 

Gytebestandsmål (GBM)

BestandRogn /m2Elveareal i m2RognbehovAntall kg hunnlaks for å nå GBMNedre GBM (kg)Øvre GBM (kg)
stor2854470170894011798841768

Fisket etter laks skal tilpasses hver enkelt bestand. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytelaks i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd. Første generasjon gytebestandsmål er utarbeidet for 439 norske laksevassdrag.