Smitteforebyggende tiltak

Mål

Alle som skal fiske i Vefsna skal medbringe desinfeksjonsattest fra VeFi. 

Beskrivelse

Desinfiseringsbestemmelser er utarbeidet og implementert i fiskereglene. Alle som skal fiske i Vefsna må medbringe desinfeksjonsattest fra VeFi. Denne hentes ut vederlagsfritt på VeFi sine desinfeksjonsstasjoner i Mosjøen, på Trofors og i Hattfjelldal, samt fra de av rettighetshaverne som har egen desinfeksjon på valdet. All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Vefsna. Ved kjøp av fiskekort mottas en kode til desinfiseringsstasjoene, som igjen inneholder bruksanvisning for desinfisering av utstyr og blanketter for desinfiseringsattest. Desinfiseringsattest skal medbringes under fiske, og vises frem til oppsyn ved kontroll.