Fisketilbud og fiskeregler

Mål

Vefsna skal ha et variert fisketilbud tilpasset både lokale og tilreisende fiskere innenfor rammene av en bærekraftig forvaltning.  

Beskrivelse

Vefsna har et variert fisketilbud tilgjengelig for allmennheten via inatur.no. Det er i fiskereglene innarbeidet bestemmelser om fisketid, redskapsbruk, kvoter på landing, avlivning og gjenutsetting, samt maksmål, minstemål og gjenutsetning. Det blir årlig gjennomført en midtsesongevaluering hvor status her legger føringer for videre fiske.  

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2019-11-15
Evaluert resultat

Fiskereglene fungerer etter hensikten, og gjør det mulig å tilby et forsvarlig fiske til både tilreisende og lokale fiskere innenfor rammen av en bærekraftig forvaltning.