Fangststatistikk og rapportering

Mål

Mål om å registrere all fangst fortløpende gjennom fiskesesongen med det formål å ha løpende oversikt over beskatningen. Det er et mål at alle som har løst fiskekort/rapporteringskort skal rapportere.   

Beskrivelse

Det er innarbeidet bestemmelser om fangstrapportering i fiskereglene. Alle fiskere skal løse personlig fiskekort eller rapporteringskort, og rapportere sin fangst (også gjenutsatt fisk) gjennom inatur.no innen kl. 24 samme dag. Alle fangstopplysninger vil bli publisert offentlig via Scanatura. Fiske uten fangst skal også rapporteres innen kl. 24 samme dag som fisket avsluttes. Det skal også tas og innleveres skjellprøver av all avlivet laks.