Regionmøte for forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag i Nordland

til

Sted:                 Baågneset grendehus

Inviterte:          Alle forvaltningslag i elver med laks og sjøørret i Nordland

Påmelding:     Innen 13. oktober - Meld deg på her.

17:00     Smørbrød, kaffe og mingling på Baågneset grendehus

18:00     Velkommen til regionmøte og innledning – Vegard Heggem, Norske Lakseelver

  • Presentasjonsrunde
  • Siste nytt fra Norske Lakseelver.

18:25     Evaluering av årets sesong

  • Runde rundt bordet:
    • Hvordan var årets sesong?
    • Hva har fungert bra og mindre bra?
    • Har dere noe å anbefale til andre elver?

19:00     Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen – En annerledes gyrokamp – Haakon Hansen, Veterinærinstituttet, Forsker og leder av friskmeldingsprogrammet for G. salaris

19:45     Kaffepause

20:00     Hva kjennetegner god organisering av lakse- og sjøørretvassdrag? – Vegard Heggem, Norske Lakseelver

20:50    Oppsummering

21:00    Takk for i dag, og vel hjem!