Norske Lakseelver inviterer medlemslagene til fagseminar på Flesland 25. – 26. oktober 2023.
 

Regionmøte for forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag i Nordland

til

Sted:                Baågneset grendehus, E6 190, 8664 Mosjøen

Inviterte:           Alle forvaltningslag i elver med laks og sjøørret i Nordland

Påmelding:     Innen 13. oktober - Meld deg på her.

17:00     Smørbrød, kaffe og mingling på Baågneset grendehus

18:00     Velkommen til regionmøte og innledning

  • Presentasjonsrunde
  • Siste nytt fra Norske Lakseelver. Sigurd Hytterød, Norske Lakseelver

18:25     Evaluering av årets sesong

  • Runde rundt bordet:
    • Hvordan var årets sesong?
    • Hva har fungert bra og mindre bra?
    • Har dere noe å anbefale til andre elver?

19:00     Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen – En annerledes gyrokamp – Haakon Hansen, Veterinærinstituttet. Forsker og leder av friskmeldingsprogrammet for G. salaris

19:45     Kaffepause

20:00     Hva kjennetegner god organisering av lakse- og sjøørretvassdrag? Vegard Heggem, Norske Lakseelver

20:50    Oppsummering

21:00     Takk for i dag, og vel hjem!