Norske Lakseelver inviterer medlemslagene til fagseminar på Flesland 25. – 26. oktober 2023.
 

Regionmøte for forvaltningslag i lakse- og sjøørretelver i Møre og Romsdal 

til

Alle forvaltningslag i elver med laks og sjøørret i regionen er velkomne til regionmøte. Møtet er på  Torsdag 19. oktober kl. 17:00-21:00 på  Grand Hotel, Åndalgata 5, Åndalsnes.

Påmelding innen 13.oktober.

Program

17:00 Middag 

17:45 Kaffe og mingling 

18:00 Velkommen til regionmøte og innledning  

  • Presentasjonsrunde 

  • Siste nytt fra Norske Lakseelver 

  • Pukkellakserfaringer fra nord 

 

18:45 Evaluering av årets sesong 

  • Runde rundt bordet: 

  • Hvordan har årets sesong gått? 

  • Hva har fungert bra og mindre bra? 

  • Hva vil dere anbefale til andre elver å gjøre? 

 

19:30 Driva og gyro -hva nå? – Helge Bardal, Veterinærinstituttet  

20:00 Kaffepause 

20:15 Gjennomgang av regional vannforvaltningsplan for M&R 2022 – 2027- Hva betyr det for villaksen? – Håkon Slutaas. Møre og Romsdal Fylkeskommune 

20:45 Oppsummering  

21:00 Takk for i dag, og vel hjem!