Vefsna

Ta turen innom Villaksens dag i Vefsna og opplev spennende fiske denne sommeren!

Lakselva

Bli med til fantastiske Lakselva i Porsanger og opplev laksefiske i storslått Finnmarksnatur!

Altaelva

Altaelva åpner for Camp Villaks for 4. året på rad, og arrangørene i Alta Laksefiskeri...

Mandalselva

Camp Villaks i Mandalselva arrangeres av Mandalselva Elveeierlag og Mandal og Marnardal Jeger- og Fiskerforening.

Målselva

Da arrangeres fiskefestivalen for 4 året på rad.

Konkurransen foregår på lørdag den 15.august

Nidelva i Trondheim

Ta med familien innom Villaksens dag i Nidelva i sommer, her får du og familien mulighet...

Årsmøte 2019

til

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 15. mars.

Sakliste:

 1. Velge møteleder.
 2. Godkjenne sakliste og innkalling.
 3. Registrere frammøtte.
 4. Velge protokollfører og to personer som sammen med møtelederen skal underskrive protokollen.
 5. Behandle styrets årsmelding og regnskap.
 6. Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag samt fastsette medlemsavgift. Arbeidsplan vil bla. inneholde informasjon om Skaugaprosjektet trinn2.
 7. Velge leder for ett år.
 8. Velge to styremedlemmer for to år.
 9. Velge tre personer til valgkomiteen (to medlemmer og en vara.)
 10. Velge revisorer for ett år.
 11. Behandle innkomne saker.
 12. V