Nacken

Nacken

Nedenfor Hegra bru dannes en av elvas dypeste høler. Denne hølen holder fisk gjennom hele sesongen, ofte grov fisk også. Dette kaller vi bruhølen, og den går over i en av de råeste brekkene som finnes; nacken. Vi starter fisket av nacken der strømmen ‘’retter’’ seg ut etter bruhølen. Her er elva dyp og stilleflytende og her står det alltid fisk som kan være vanskelig å ta. Når du nærmer deg høyspenten skyter elva fart over en grunne midt i elva, og dette er kanskje den giftigste plassen her nede. Når det kommer ny fisk fra sjøen stopper den ofte bak denne grunna og hviler. 


Nacken fisker best på mellomstor eller flomstor elv. Husk at laksen kan ta rett nedstrøms under flomfiske! Det er ikke spesielt dypt nedover fra høyspenten, så du kommer langt med en snøre av type s1s2 eller lignende tidlig i sesongen, mens senere på året er dette en av de fineste plassene for flytesnøre og full fart på flua.