Grøthølen

En fantastisk fiskeplass på flomstor elv! Øverst på valdet finner vi en skrågrense der det øverste merket står på sørsiden. Her er det en grunne midt i elva, dit kan det vades på mindre vannstand og dette er en ganske så giftig plass da. Inne ved land på sørsiden ligger det rester etter en gammel elveforbygning, det er herfra og ned de fleste fisker på mellomvannstand og høyere. Nedover hølen avtar draget, her er det vanskelig å fiske fra sørsida om elva ikke går skikkelig stor.

Grøthølen er hølen som har gitt flest laks på Hembre på middels til stor vannstand de siste årene. Hølen holder laks hele sesongen og ny laks stopper ofte på den nedre delen ved flom.