Fiske Øra - Måsøra - Nestrøa

En kilometer med variert fiske - fra det enkle og oversiktlige på Øra til mer krevende fiske fra elveforbygginga langs Måsøra og Nestrøa. Mange fisker med mark her, og stadig flere får øynene opp for at dette er et spennende fluevald.

Du kommer til hele valdet til fots fra parkeringsplassen ved gården. Vi ber om at du respekterer at både vi, naboene og de aller fleste gjestene vil ha det bilfritt ved elva, og at vi derfor ikke tillater at dere kjører ned til valdet.

Fiskeregler

For sesongen 2016

I Stjørdalselva, Forra og Sona er det tillatt å fiske fra 1. juni kl. 00.00 til 31. august kl. 24.00.

 • Det er kun tillatt å fiske med sluk, spinner, wobler, mark og flue. 
 • Bruk av søkke er bare tillatt ved markfiske. 
 • Ved fiske med dupp skal den flyte.
 • Ved fiske med flue skal kastvekten ligge i fluesnøret eller duppen.
 • Hunnfisk over 3 kg er fredet i august og skal settes levende tilbake i elva.
 • Fiske med mark er forbudt i august.
 • Sjøørret er fredet og skal settes levende tilbake i elva.
 • I Fersoset og Sonoset og 100 m. nedstrøms er det fra og med 1. august bare lov og fiske med lett flueutstyr.
 • Døgnkort er et døgn, ellers er døgnskifte kl 24.00.

Fiskereglene kan endres etter midtsesong evalueringen i midten av juli.

Døgnkvote (bag limit)

 • Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.
 • Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten.
 • Døgnkvoten er 1 laks i juni, juli og august.
 • Det er en sesongkvote på 6 laks, hvorav 3 laks over 65 cm (ca. 3 kg).
 • Når kvoten er fanget skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn /sesong starter.

Laksebørs

 • All fangst skal rapporteres på laksebørsen innen 24 timer med fullt navn og relevante opplysninger, www.lakseborsen.com
 • Gjennutsatt fisk skal rapporteres som S-stor, M-mellom, L-liten til laksebørsen. 
 • Fettfinneklipt laks skal rapporteres til laksebørsen.
 • Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen, men regnes ikke på kvoten.

Bekjempelse av fiskesykdommer

 • Det skal leveres skjellprøver av all avlivet fisk.
 • Det er ikke lov å fiske med mark som ikke kommer fra Stjørdalsvassdraget.
 • Mark produsert i anlegg godkjent av mattilsynet er tillatt å bruke.
 • Redskap som har blitt brukt utenfor vassdraget skal desinfiseres før bruk.

Straffebestemmelser

 • Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk.
 • Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse.
 • Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.
 • Gebyr for manglende desinfisering, manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr. 3.000,-.
 • Gebyr for kvotebrudd er kr. 6.000,-.
 • I tillegg til gebyr blir fiskeren som blir tatt for kvotebrudd bortvist for inneværende og påfølgende sesong fra Verdalselva, Stjørdalselva, Orkla og Gaula.
 • Eier/ utleier/ kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.