Håkaliforsen, som danner grense for oppgang av laks og sjøørret til delene av vassdraget som ligger ovenfor.

In the period 15.06. – 31.08.2022, FUSAM management team SA may grant permission for it to be taken up and euthanised up to 300 male salmon and up to 200 sea trout in the  lower part of the watercourse. Fishing will be closed if the total quota is reached before.

Reglene for fiske etter laks og sjøørret i Fusta 2021 er en revidert utgave av tidligere regler og er vedtatt av styret i FUSAM forvaltningslag på møte den 10.03.2022.

Fiskerne må gjøre seg kjent med og akseptere reglene før de starter fisket.

Forvaltning/Fiskeregler
Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Fustavassdraget i 2022
5,47
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
287
Totalt antall fisk fisket
85
Laks 7kg og over
70
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Tolv miljø- og friluftsorganisasjoner er samstemte i sin melding til Arbeiderpartiet om at partiets historiske støtte til samfunnskontrakten om vassdragsvern må ligge fast.

Trusler/Vannkraft

Årsmøtet i Skauga elveierforening er fastsatt til mandag 24. april 2023. Møtet avholdes i Sunde Misjonshus. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet skriftlig innen 11. april. 

SkaugaElveside/Medlemsinfo

Fra andre medier