Regler for fiske etter anadrom laksefisk i Fusta 2019

Gyro

Fisk beregnet til elvestrekninger på 45 km får bare 6 km elv å boltre seg i.

 

Fangst- statistikk i Fustavassdraget i 2018