Håkaliforsen, som danner grense for oppgang av laks og sjøørret til delene av vassdraget som ligger ovenfor.

In the period 15.06. – 31.08.2023, FUSAM management team SA may grant permission for it to be taken up and euthanised up to 300 male salmon and up to 200 sea trout in the  lower part of the watercourse. Fishing will be closed if the total quota is reached before.

Etter flere tiår uten fiske i elvene i Vefsn, var det også mange i det voksne publikum som satte tydelig pris både på stemningen og spenningen.

Sportsfiske/Fangst
Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Fustavassdraget i 2022
5,47
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
287
Totalt antall fisk fisket
85
Laks 7kg og over
70
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier ørretfiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskeforening (AJFF) fra og med 1. september til og med 14. september.

Fisket gjelder kun fluefiske etter ørret på strekningen fra nakken ovenfor Haraldholmen og ned til Alta bro. Strekningen er en fiskesone.

AltaelvaElveside

Fra andre medier

23. august 2023

Fisk er dyr!