Reglene for fiske etter laks og sjøørret i Fusta 2021 er en revidert utgave av tidligere regler og er vedtatt av styret i FUSAM forvaltningslag på møte den 10.03.2022.

Fiskerne må gjøre seg kjent med og akseptere reglene før de starter fisket.

Forvaltning/Fiskeregler
Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Fustavassdraget i 2021
4,54
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
304
Totalt antall fisk fisket
60
Laks 7kg og over
109
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier