Reglene for fiske etter laks og sjøørret i Fusta 2021 er en revidert utgave av tidligere regler som er vedtatt av styret i FUSAM forvaltningslag på møte den 25.02.2021.

Fiskerne må gjøre seg kjent med og akseptere reglene før de starter fisket.

Forvaltning/Fiskeregler
Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Fustavassdraget i 2020
4,12
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
455
Totalt antall fisk fisket
75
Laks 7kg og over
203
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

2 pukkellaks  ble fanget i Fossbrottet fredag. Det ble i tillegg observert et flak som kom opp fra sjøen samme dag. Utfisking har startet ved at vi har engasjert faste fiskere til å komme til elva. Pukkelaksen er en uønsket art og skal avlives.

SkaugaElveside/Pukkellaks

Fra og med 25. juli endres fiskebestemmelsene for Målselvvassdraget på to punkter.

Ny kvotebestemmelse blir 1 laks per fisker per døgn / kort

Det blir utsettingspåbud for all holaks.

Videre betyr det at holaks som settes tilbake ikke teller på kvoten, men holaks som MÅ avlives gjør det. Kvoten på hannlaks er fortsatt 1, og tilbakesetting av hanlaks teller på kvoten.

SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2021

MålselvaSportsfiske/Medlemsinfo

Fra andre medier