Håkaliforsen, som danner grense for oppgang av laks og sjøørret til delene av vassdraget som ligger ovenfor.

In the period 15.06. – 31.08.2022, FUSAM management team SA may grant permission for it to be taken up and euthanised up to 300 male salmon and up to 200 sea trout in the  lower part of the watercourse. Fishing will be closed if the total quota is reached before.

Reglene for fiske etter laks og sjøørret i Fusta 2021 er en revidert utgave av tidligere regler og er vedtatt av styret i FUSAM forvaltningslag på møte den 10.03.2022.

Fiskerne må gjøre seg kjent med og akseptere reglene før de starter fisket.

Forvaltning/Fiskeregler
Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Fustavassdraget i 2021
4,54
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
304
Totalt antall fisk fisket
60
Laks 7kg og over
109
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier