Reglene for fiske etter laks og sjøørret i Fusta 2021 er en revidert utgave av tidligere regler som er vedtatt av styret i FUSAM forvaltningslag på møte den 25.02.2021.

Fiskerne må gjøre seg kjent med og akseptere reglene før de starter fisket.

Forvaltning/Fiskeregler

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Fustavassdraget i 2020
4,12
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
455
Totalt antall fisk fisket
75
Laks 7kg og over
203
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier