Fusta, sone 2
Trusler/Gyro

Friskmelding

I dag kom den ventede gladmeldingen fra mattilsynet om at Fustavassdraget er friskmeldt. Dette betyr at en over 10 år lang behandling av gyrosmitte, og friskmeldingsprosess, endelig kan sluttføres. Dermed kan anadrom fisk igjen fritt vandre opp igjennom hele vassdraget over Forsmoforsen i Jomfruremma i årene fremover, og vassdragets anadrome løp økes fra i underkant av 6 km til nesten 6 mil.

Erlend Lorentzen
torsdag 25.januar 2024 / 16:00

Nå gjenstår det å la laks og sjøørret retablere seg i sine gamle gyteområder, slik at bestanden kan opparbeide seg til sitt fulle potensial. Selv om vassdraget nå er friskmeldt vil det jobbes med reetablering i årene fremover også. Det vil være utsettelse av yngel over fossen frem til 2027, fiske vil være regulert av en begrenset kvote satt av miljødirektoratet, og det vil kun være «catch and release» for fiske av sjøørret og laks over Forsmoforsen i 2024.

Samtidig som vassdraget nå er friskmeldt ferdigstilles den nye «laksetrappa» i god tid før sesongen. Her vil det også installeres en «fisketeller» slik at man enkelt kan ha god oversikt over oppgang av fisk.

Nedre del av Fusta, som ikke har vært stengt, er full av liv. Fusta er tradisjonelt sett en veldig brasjøørret elv, og en av de elven i Norge med størst tetthet med fisk per kubikk vann. Dette gjør elva svært attraktiv for fiske. I årene som kommer vil fisken forhåpentligvis raskt etablere seg i Fustvatnet, Herringelva og resten av vassdraget, og mye artig fiske er i vente.

I et år der det har vært dystre tall i Norge for laks og sjøørret har Vefsnregionen med elvene Vefsna, Fusta og Drevja vært et unntak, blant annet med nesten 30 % økning av oppgang i fiske i Vefsna i 2023. Vefsnfjorden skiller seg dermed ut som et av få områder der laks og sjøørreten har en positiv utvikling.    

FUSAM SA jobber nå med å utarbeide fiskereglene for 2024 i samråd med miljødirektoratet. Kvoten for avlivet fisk er enda ikke satt. For salg vil det åpnes opp for mange nye spennende soner for sportsfiske.