Gytegrus og habitatforbedring

Beskrivelse

La barna adoptere en gytebekk og gjøre den best mulig for sjøørreten.

Dette er et tiltak som er utført av elver på Hegra barneskole. Tiltaket er beskrevet i en egen artikkel.

Økonomi

Prosjektet er finansiert via den naturlige skolesekken.

Evaluert
Yes