34 Go'stedet

Vestsiden av Lågen helt nederst på valdet.

Mark og sluk best egnet. Om en har vadet på lite vann nedover på østsiden fra brua, kan området fiskes med flue vestover fra grunna.

På hele strekningen ned for Hukstrøm bru, er båtfiske tillatt.