33 Vaskeberget

På Vestsiden av Lågen fra  ca. 50 meter nedenfor Husktrøm bru (Ta utgangspunkt i det gamle gjerdet) starter sonen vi kaller vaskeberget

Her er det fint å vade ut for fiske med flue, samt lett sluk og spinner. Langs selve Vaskeberget litt lenger ned (ca. 250 meter nedenfor gjerdet) er det dypere inne ved land og her er det bedre egnet med mark og sluk.

På strekningen ned for Hukstrøm bru, er båtfiske tillatt. Men vær igjen oppmerksom på privat sone på de første 50 meterne på vestsiden av elven (Regnes fra midtålen i elva).

NB På vestsiden av elva, fra Hukstrøm bru og nedover er det på de første 50 meterne privat fiske! Vis hensyn ovenfor rettighetshaver/grunneier, og søk gjerne alternative veier ned til fiskeplassen.