32 Legga

Østsiden av Lågen fra Husktrøm bru og nedover. Dette er grus- og sandgrunne som laksen gyter på.

På mindre vann (under 50-60 m3), kan en vade ut fra berget under østsiden av brua og nedover helt til enden av valdet. På høyere vannføring er dette også mulig, men da kommer du ikke til land da det er dypere her, og du må i tilfelle vade deg opp motstrøms. Dette området egner seg for flue så vel som sluk og mark.

På hele strekningen ned for Hukstrøm bru, er båtfiske tillatt.

Legga