31 Hukstrøm bru

På Vestsiden av Lågen opp for Hukstrøm bru er det mulig å fiske sammenhengende fra Landset (båtsonen) og ned til brua.

Det er fluevann hele veien, men det er også greit å fiske med mark og sluk. Den nedre delen er det også grei å vade. Her finner vi blant annet en steinrygg som fisken ofte står ved. Ikke begynn med å vade for langt ut! Fisken står ofte nærmere land enn man tror.

Hukstrøm bru

 

Hukstrøm bru

 

Hukstrøm bru