30 Svarstadberget

Svarstadberget ligger på østsiden av Lågen nedstrøms Lindsverklegga.

Dette er en fin sluk- og markplass. Fisken går ofte helt inntil land, så lange kast er ikke nødvendigvis det beste.

Det er også fullt mulig å fiske med flue her, selv om det stedvis er litt dypt. Innimellom er det nemlig grunne partier og steiner som gir gode oppholdsplasser for laksen. Det er mulig å fiske seg nedover fra Svarstadberget og under Hukstrøm Bru mellom brukarene og også litt nedenfor. Hele veien er det gode fiskeplasser og fin fluestrøm.

Svarstadberget