27 Kallebergøya

Kallebergøya er en sone forbeholdt fluefiske.

Kallebergøya «toppen»
Etter strykpartiet vil det ved begynnelsen av Kallebergøya bli noe mindre fart og noe dypere. Her er det starten på en lang høl som strekker seg mellom tuppen av øya og til raset som er på midten av øya. Spesielt litt sent på sesongen har vi erfart å ta stor fisk her. Ta deg gjerne bryet med å vade motstrøms en 50 meter over tuppen av Kallebergøya. Da får du med deg et bra bettsted der øya begynner.

Kallebergøya

Kallebergøya, midten og nedre parti
For en tre-fire år siden raste det ut på vestsiden av elva. Dette raset snevret inn elva ca 10 m på vestsiden. Her har det blitt en strømkant og et slags brekk, hvor det har en tendens til å holde seg en del fisk.

Både ved øya og 100-150 m nedenfor raset er det bra. Ved slutten av øya og nedover er det et strekk som de fleste ikke gidder å fiske av. Det er liksom litt lite drag der. Enden av dette draget ender i «Puttenhølen», der det blir for dypt å vade. Spesielt ved dager det er mye folk på øya – la ikke sjansen gå fra deg til å fiske nedover her. Mang en stor fisk er tatt her av de mest erfarne.

Fiskeregler

Kun fluefiske på området som er markert i rødt.