24 Bonstadevja

Dette er en mark- og slukplass på østsiden av Lågen.

Selve evja er for dyp å vade, men i nedkant av jordet er det en grusør det er mulig å vade litt ut på. Det er også mulig å vade seg nedover hele veien fra Pinnestadøya til overkant av evja slik fiskeren på bildet har gjort.

Bonstadevja