21 Pinestadøya

Østsiden av Lågen. Kan fiskes sammenhengende fra Brufossbrua og ned til Bonstadevja.

Fine flueforhold hele veien på vannstand under 80m3 med stort sett god plass til baksleng. Det går også en sti ut til Pinnestadøya. En må da vade over det østre løpet. En begynner da å fiske ca 70 meter opp for nordenden av øya. Det veksler mellom stryk og grunne høler nedover. I hølene er spesielt skillet mellom blankvann og strøm «hotspots. Pass på å ikke vade for nærme disse områdene!

Pinestadøya

 

Pinestadøya