20 Blinken

Vestsiden av Lågen overfor og nedenfor Brufoss-brua.

Sluk og mark øverst, men også godt egnet med flue opp for brua og videre nedover mot raset. Her er kun korte kast nødvendig, da fisken går helt inntil land.

Østsiden av Lågen fra Brufosshølen ned til brua, kan fiskes sammenhengende med både flue og spin. Litt ned for brekket i utgangen av Brufosshølen, ligger noen store steiner som skaper fine strømmer og en god fiskeplass. Spesielt bør du være her tidlig på morgenen.

Litt lenger ned er det en steinøy. På vannføringer under 100 m3 kan en vade ut på øya og fiske hølen i nedkant både med flue, sluk og mark.

Blinken