19 Brufosshølen

Brufosshølen er en typisk plass for mark og sluk.

Fiskes enklest i utgangen av hølen fra øst. Man kaster da mot berget på vestsiden og lar sluken/marken få en «fluesving».
Ved markfiske trengs forholdsvis tung bly for å kunne følge bunnen.

Det er også tatt fisk i selve hølen, men den er vanskeligere å fiske p.g.a. stor dybde og varierende strømmer.

Litt ned for brekket i utgangen av Brufosshølen, ligger noen store steiner som skaper fine strømmer og en god fiskeplass. Spesielt bør du være her tidlig på morgenen.

NB!
Brufosshølen er en plass det er utfordrende å gjennomføre bevegelig fiske.
Vi oppfordrer til god dialog mellom fiskerne, og at det utvises smidighet ved praktisk gjennomføring av fisket!

Ref. regelverk for bevegelig fiske:
«På steder som ikke lar seg fiske bevegelig, skal fisker vike plassen etter maksimum 1 time»

Brufosshølen

 

Brufosshølen