17 Beithølen

Denne fiskeplassen ligger på vestsiden av Lågen rett opp for fossen. Dette er en typisk markplass hvor det er vanlig å «ankre opp» markklysa med et tyngre søkke.

Beithølen