16 Skiltet

Fin sluk og markstrekning øverst og stedvis godt egnet for fluefiske. Øverst er det et leirras.

Er det over 120m3, går fisken helt intill land her og det er tatt fisk på flue på forholdsvis stor vannstand. På mindre vann kan en vade et godt stykke ut, men pass på, bunnen er sleip!

Videre nedover veksler det mellom grus- og stein ører og mindre høler. På under 70 m3 kan en vade kontinurelig, men på større vann må en på land mellom hver grunne. Hele denne strekningen er en avhengig av å kunne spey-kast for å få flua ut, for uten på lite vann.

Området nåes ved å følge stien oppover på vestsiden fra Beithølen.

Ødegardsberget vest

Enda lenger opp ligger Ødegaardsberget. Hit kommer man ved å først parkere på parkeringsplassen ved Lindsholm, avmerket på kartet. Så går man den merkde stien ned til Lågen. Dette er en høl som er best egnet for fiske med sluk og mark.

Skiltet