15 Stutestein

God mark og slukplass. Vestsiden av lågen er forbeholdt privat fiske. Denne siden /delen er ikke med i Brufossfisket – Vis hensyn!