14 Steikfisken

Landfiske fra vest med mark og sluk.6-7 meter dyp renne på vestsiden. Nås ved å gå fra Strandrønningen langs jordene sydover, ca 10 min. Fluefiske ved Tinggarden.

Tinggarden ligger mellom Steikfisken og Stutestein. Dette er ei steingrunne som strekker seg 1/3 ut i elva. Her er en fin fluetrøm på vannstander under 80 m 3 . Jo mindre vann, jo lenger nedover mot Stutestein lar det seg gjøre å vade. For å komme hit går man bare litt videre langs jordet forbi Steikfisken. Det er satt opp gapahuk her.