11 Svensken

Svensken er ei steingrunne som strekker seg ut fra vest med fin fluestrøm.

Her kan man kjøre helt ned til Lågen og parkere. På vannføringer under 80 m 3 lar det seg gjøre å vade ut på grunna vestfra. Jo mindre vann jo lenger ned kan en vade. Fiskbar strekning er fra 80 til 150 meter avhengig av vannstand. Pass opp for store steiner og huller! På natterstid trekker fisk inn på grunna, spesielt sjøørret, men på dagen vil fisken stå mer på dypere vann i renna mot øst. Med speykast kan dette området også nåes fra det østre landet.

Svensken