10 Styrmomælen

Nedre del av fluesonen Føssa. Preges av sandbunn.

Jo mindre vann jo lenger ned lar det seg gjøre å vade fra Føssa Øst. Styrmomælen er utilgjengelig fra vestre landet. Fluesona ender egentlig rett ut for husene på Moen gård. På liten vannstand (under 60 m3), lar det seg imidlertid gjøre å vade seg videre nedover mot Svensken. Er det mer vann, kan det bli vanskelig å komme til land da det er en dypere renne inn mot land. Eneste mulighet for tørskodd langgang er da å vade motstrøms samme veien som en kom, noe som heller ikke er å anbefale. Pass altså på å ikke vade for lang ned på vannføringer over 60 m3! 

Styrmomælen