05 Borrehølen

Dette er en ca 15 m dyp høl. I nedkant ned mot raset er det grunnere og her står det ofte fisk. Mark og slukplass.

    NB !

    • Bruk av båt er kun tillatt i båtsoner
    • Bruk av motor er ikke tillatt på Brufossfisket strekning
    Borrehølen