03 Nordenglandet

Øvre del av dette strekket er kun egnet for båtfiske.

    Det ligger flere store steiner her som fisken ofte står ved. Mellom Nordenglandet og Persplass er det et grunnere område på midten som kalles ”Riste” (antakelig av Ridestedet).

    NB !

    • Bruk av båt er kun tillatt i båtsoner
    • Bruk av motor er ikke tillatt på Brufossfisket strekning
    Nordengenlandet